Cardul de sănătate redevine obligatoriu începând cu 1 octombrie, mai puțin în cazul consultațiilor la distanță, din ambulatorul clinic.

Până la sfârșitul acestui an, consultațiile la distanță nu vor necesita validarea cu cardul de sănătate. Medicul va emite documentele necesare pacientului, inclusiv rețetele și prescripțiile medicale care vor fi transmise acestuia prin mijloace electronice.

Președintele CNAS, Adela Cojan: “Reintroducem utilizarea cardului de sănătate în toate situațiile în care pacientul se deplasează fizic la unitatea medicală pentru a primi servicii medicale, pentru a avea o evidență cât mai exactă  și a gestiona cât mai eficient fondurile din sistem. Consultațiile la distanță rămân o alternativă benefică, atât pentru pacienți cât și pentru medici, prin care se asigură accesul la tratamentele necesare fără a se expune riscurilor de infectare. Recomandăm în continuare pacienților programarea consultațiilor, medicul fiind cel care decide modul în care va fi acordată consultația, la distanță sau în cadrul unei vizite la cabinetul medical.”

Se prelungește valabilitatea biletelor de trimitere și a altor documente medicale

Se prelungește, de asemenea, și valabilitatea anumitor documente a căror valabilitate expiră până la data de 31 decembrie 2020. Acestea sunt:

  • biletele de trimitere către medicii specialiști clinicieni, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  • biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice;
  • recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  • deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Alte măsuri prin care se prelungește termenul de valabilitate, aprobate prin HG 162/2020 se numără prescripțiile medicale în cazul pacienților cu patologii cronice, inclusiv pentru cei care urmează tratament cu medicamente restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în Lista de medicamente compensate și gratuite) este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.