Ministerul Finanțelor propune deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme și persoane fizice autorizate (PFA) pentru testarea voluntară a angajaților în vederea depistării COVID-19, dar și scutirea de la plata contribuțiilor și impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate în contabilitate drept beneficii salariale. 

Ministerul Finanţelor Publice a propus deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntară a angajaţilor în vederea depistării COVID-19, concomitent cu scutirea de la plata contribuţiilor şi impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate drept beneficii salariale“, se arată în comunicatul de presă transmis de Ministerul Finanțelor. 

Oficialii ministerului menționează faptul că statul asigură testarea gratuită a populaţiei care prezintă simptome ale noului coronavirus, dar şi pentru persoanele identificate drept contacţi direcţi ai celor îmbolnăviţi şi care prezintă cel puţin unul dintre simptomele virusului.

Prevederea are în vedere cheltuielile pe care le înregistrează angajatorul sau plătitorul pentru testarea voluntară a angajaţilor, întrucât Codul Fiscal nu reglementa o astfel de situaţie, iar pentru sumele respective firmele ar fi fost obligate să plătească contribuţii de asigurări, ceea ce creştea semnificativ costurile aferente investigaţiei. Posibilitatea încadrării acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor deductibile se acordă contribuabililor care desfăşoară activitatea individual sau într-o formă de asociere, pentru perioada în care este instituită starea de urgenţă sau de alertă“, arată ministerul.

Astfel, Ministerul Finanțelor a redactat un proiect de act normativ, care să completeze prevederile Codului fiscal, în sensul introducerii în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor neimpozabile şi care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la iniţiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cadrul sistemului de impozitare actual nu se aplică un regim de deducere a cheltuielilor de natură salarială, prin urmare în cazul acestora, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator  pentru efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, nu se poate scade din baza impozabilă.