Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care unul dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani poate beneficia de zile libere plătite în cuantum de 75%, în perioada în care cursurile în format fizic sunt suspendate, însă numai dacă părintele nu poate lucra de acasă.

Pe 10 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care aprobă Ordonanța de Urgență, prin care părinții vor beneficia de zile libere plătite, pentru supravegherea copiilor care fac școala online.

Conform actului normativ, în situația în care se suspendă activitatea didactică ce presupune prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ, unul dintre părinți poate primi zile libere plătite, ca urmare a răspândirii COVID-19.

Prevederile vor fi aplicate părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă”.

Totodată „în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin părinte se înţelege: a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ”.