Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, marţi, o lege referitoare la alocarea de fonduri externe nerambursabile, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru achiziția de tablete și laptopuri cu internet pentru elevi.

"Se aprobă achiziţionarea de către beneficiari, în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro. Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tableta, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor", scrie în actul normativ, citat de Agerpres.

Conform legii, beneficiarii eligibili pentru intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul online sunt:

  • unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică;
  • autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor;
  • parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi mai sus, parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

"Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării", mai prevede actul normativ promulgat de președintele Iohannis.