Primăria Capitalei anunță, prin intermediul unui comunicat, cum puteți obține cât mai rapid actul de identitate, în cazul în care nu îl mai aveți deloc, sau este expirat, ori deteriorat, astfel încât să puteți merge la vot, în data de 27 septembrie.

“Vrei să îţi exprimi votul pentru alegerea autorităților administrației publice locale? Verifică dacă actul tău de identitate este în termenul de valabilitate, iar dacă a expirat, solicită un nou act de identitate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliezi!”, este îndemnul reprezentanților Primăriei Capitalei.

Pentru a face față unei eventuale solicitări masive de preschimbare a cărților de identitate, ca urmare a expirării, pierderii, furtului sau deteriorării acestora, centrele de eliberare a actelor de identitate vor funcționa după un program prelungit, după cum urmează:

 • 08.00-16.00 – în ziua de 26.09.2020 (sâmbătă);
 • 07.00-21.00 – în ziua de 27.09.2020 (duminică).

Pentru cei care, poate, nu știu, reprezentanții PMB precizează: “Cartea de identitate se eliberează cetățeanului român pe baza cererii scrise a acestuia şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a domiciliului”. Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei şi se achită astfel:

 • D.G.E.P.-M.B. la ghișeul biroului de evidență a persoanelor;
 • Pentru Sectorul 1
 • S.P.C.L.E.P. Sector 1, online, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar/ Internet Banking (se va prezenta la ghișeu chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate), fizic la Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX, CUI: 12293095, la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti);
 • Centre Impozite și Taxe Locale Sector 1, la sediile din Calea Griviței nr. 208 – 210, sau Str. Pajurei nr. 13;
 •  Primăria Sectorului 1 București (Bd. Banu Manta nr. 9).
 • Pentru Sectorul 2, S.P.C.L.E.P. Sector 2,  la toate oficiile poştale de pe raza sectorului 2;
 • Pentru Sectorul 3, S.P.C.L.E.P. Sector 3, la ghişeele birourilor de evidenţă a persoanelor;
 • Pentru Sectorul 4, S.P.C.L.E.P. Sector 4 , la toate oficiile poştale de pe raza sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, precum și on-line, pe site-ul propriu;
 • S.P.C.L.E.P. Sector 5,  la toate oficiile poştale, la filialele CEC Bank de pe raza sectorului 5, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 5,  precum și prin SMS, apelând numărul scurt 7530;
 • S.P.C.L.E.P. Sector 6, la ghişeele birourilor de evidenţă a persoanelor.

În situația în care nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu, etc.), se va elibera o carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii cu dimensiunea ¾ cm şi taxa de 1 leu, achitată în acelaşi mod ca şi în cazul cărţilor de identitate.