Cookie Consent by TermsFeed Generator
1.0937: AED 3.1123: AUD 2.4919: BGN 0.773: BRL 3.1655: CAD 4.5274: CHF 0.6207: CNY 0.1864: CZK 0.6552: DKK 0.2565: EGP 4.8737: EUR 5.4853: GBP 0.6451: HRK 1.3544: HUF 0.055: INR 3.8752: JPY 0.3656: KRW 0.2321: MDL 0.2032: MXN 0.4726: NOK 2.8885: NZD 1.0729: PLN 0.0414: RSD 0.0547: RUB 0.4815: SEK 0.1338: THB 0.5437: TRY 0.1432: UAH 4.0172: USD 239.457: XAU 5.7889: XDR 0.2649: ZAR
1.0937: AED 3.1123: AUD 2.4919: BGN 0.773: BRL 3.1655: CAD 4.5274: CHF 0.6207: CNY 0.1864: CZK 0.6552: DKK 0.2565: EGP 4.8737: EUR 5.4853: GBP 0.6451: HRK 1.3544: HUF 0.055: INR 3.8752: JPY 0.3656: KRW 0.2321: MDL 0.2032: MXN 0.4726: NOK 2.8885: NZD 1.0729: PLN 0.0414: RSD 0.0547: RUB 0.4815: SEK 0.1338: THB 0.5437: TRY 0.1432: UAH 4.0172: USD 239.457: XAU 5.7889: XDR 0.2649: ZAR

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Răsfăț de la SABON”

organizat de Societatea MULTIMEDIA INFO S.R.L în perioada 02 noiembrie - 30 noiembrie 2020

ART. 1. TERMENI ȘI DEFINIȚII:

ORGANIZATOR al concursului „Răsfăț de la SABON” este Societatea MULTIMEDIA INFO S.R.L, cu sediul social în București, Str. Făinari nr.26, bloc 50, scara D, apartament 101, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/2265/2020, CUI RO 42277733, legal reprezentată prin doamna Diana-Mihaela Toma în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizator”.

CONCURS – concursul „Răsfăț de la SABON” denumit în continuare „Concurs”.

REGULAMENT – termenii și condițiile concursului „Răsfăț de la SABON”

PARTICIPANT – orice persoană fizică/juridică ce are domiciliul sau reședința în România conform dispozițiilor legislației române în vigoare.

ART. 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Conținutul său se adresează tuturor participanților care intenționează și își doresc să se înscrie în cursa pentru premiul oferit în cadrul Concursului, de către Organizator. Prin înscrierea în acest Concurs se prezumă că participantul cunoaște Regulamentul și este de acord să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

2.2 Regulamentul Oficial al Concursului va fi disponibil în mod gratuit, oricărui participant care dorește consultarea acestuia, prin accesarea paginii

https://www.facebook.com/informatiabucuresti.

2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare la data la care vor fi comunicate către public prin postarea lor pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/informatiabucuresti

2.4. Totodată, Organizatorul își rezervă un drept discreționar de a mediatiza Concursul în scopul informării publicului prin orice modalități sau canale de comunicare considerate adecvate, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 3. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

3.1 Concursul „Răsfăț de la SABON” se va desfășura pe întreg teritoriul României pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului - https://www.facebook.com/informatiabucuresti

3.2 Concursul va fi lansat în data de 02.11.2020 şi se va încheia in data de 30.11.2020 ora 17:59.

3.3 Tragerile la sorți prin care vor fi desemnați câștigătorii Concursului „Răsfăț de la SABON” se vor realiza prin intermediul random.org în data de 30.11.2020.

ART. 4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

4.1 Trei persoane vor fi selectate în urma unei trageri la sorți în data de 30.11.2020, iar premiul acordat fiecăreia valorează 280 lei și constă în câte un set SABON Calendar Advent 24, compus din 24 de mici comori - de la delicii pentru ten și păr, până la ispite irezistibile pentru baie și corp. Acesta este noul Calendar Advent de la SABON care te va ajuta să numeri zilele rămase până la Crăciun cu câte un miniprodus luxos pe zi https://www.sabon.ro/ro/produse/detalii/2880-calendar-advent.

4.2 Un participant poate câștiga doar un premiu în cadrul Concursului. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiului.

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Concursul se adresează tuturor clienților și potențialilor clienți ai Organizatorului, putând să participe orice persoană fizică/juridică ce are domiciliul sau reședința în România, conform dispozițiilor legislației române în vigoare.

5.2 Nu pot participa la Concurs angajații, asociații/acționarii și administratorii Organizatorului, ai celorlalte societăți implicate în organizarea și desfășurarea Concursului, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora.

ART.6 MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Consursul se desfășoară prin intermediul paginii de Facebook Informația București https://www.facebook.com/informatiabucuresti.

6.2 Participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

6.3 Participarea la Concurs este asigurată unui concurent prin acțiunile cumulative de:

- accesare si apreciere a paginii de Facebook https://www.facebook.com/informatiabucuresti și de a distribui Concursul.

- de a posta sub forma de comentariu la postarea de Concurs – Ați folosit vreodată produsele Calendar Advent 24 de la SABON?

6.4 Un participant are dreptul doar la o înscriere, în caz contrar participantul va fi descalificat.

6.5 Participantul are obligația postării comentariului la Concurs, postare care trebuie să fie vizibilă pentru toţi vizitatorii paginii de Facebook a Organizatorului - https://www.facebook.com/informatiabucuresti

6.6 Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în tragerea la sorți pentru premiul acordat.

6.7 Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii care:

• nu sunt originale;

• încalcă, în orice mod, legile aplicabile;

• reprezintă o încălcare a drepturilor de autor;

• conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;

• promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;

• conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;

• conține amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;

• lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe personae.

6.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile care nu respectă condițiile mentionate mai sus, conditiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor, comentariile care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale, sau ilegale, precum si comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

ART. 7. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Tragerea la sorți va fi realizată în data de 30.11.2020, prin intermediul random.org. În cazul în care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentului Concurs, acesta își rezervă dreptul de a face cunoscută noua dată a tragerii la sorți a câștigătorilor.

7.2 Tragerea la sorți va fi realizată prin intermediul random.org.

7.3 Organizatorul se obligă să facă publice numele câștigătorilor, prin intermediul paginii de Facebook https://www.facebook.com/informatiabucuresti în data de 30.11.2020.

7.4 Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele, fotografia, imaginea și/sau vocea acestora și imaginea premiului câștigat, să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații, plăți sau pretenții.

7.5 Câștigătorii vor fi anunțați pe Facebook prin mesaj privat în termen de maxim 48 de ore de la data tragerii la sorți. Pentru a fi validați drept câștigători, Participanții vor furniza Organizatorului, în termen de maximum 72 ore de la momentul contactării (primirii mesajului), informațiile solicitate în legătură cu participarea fiecăruia la Concurs (respectiv numele, prenumele, numărul de telefon, etc.).

7.6 Lipsa de comunicare în 72 de ore a datelor de mai sus are drept consecință stingerea oricăror obligații în sarcina Organizatorului de a preda premiul. În acest caz câștigătorul respectiv va fi invalidat.

7.7 În caz de invalidare a unuia/unora dintre câștigătorii extrași, premiul/premile va/vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.

7.8 Premiile pot fi ridicate de la sediul Multimedia Info (Calea Victoriei nr 155, Bl D1, tronson 5, etaj 9, sector 1, București). Procesele verbale de predare-primire vor conține datele cu caracter personal ale câștigătorului respectiv: numele, prenumele, cetățenia, adresa de domiciliu/ reședință, seria si numărul documentului de identitate, descrierea premiului primit și valoarea netă a acestuia, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

Art. 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

8.1 Organizatorul Concursului, Societatea MULTIMEDIA INFO S.R.L, cu sediul social în Str. Făinari nr.26, bloc 50, scara D, apartament 101, sector 2, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/2265/2020, CUI RO 42277733, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.

8.2 Organizatorul Concursului colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților – informațiile publice afișate în profilul de Facebook, precum si orice alte date pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Concursului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului de a-și promova produsele și serviciile inclusiv prin organizarea acțiunilor/campaniilor promoționale. De asemenea, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate inclusiv în scopuri legate de îndeplinirea unor obligații legale, cum ar fi, de exemplu, în materie financiar-contabilă, fiscală și de arhivare, ce incumbă Organizatorului ca urmare a organizării prezentului Concurs.

8.3 Datele cu caracter personal ale Participanților, prelucrate potrivit prezentului Regulament sunt: (i) pentru Participanți: numele, prenumele, numele de utilizator, iar (ii) pentru Câștigători, suplimentar celor menționate anterior, cetățenia, numărul de telefon, adresa de domiciliu/ reședință, seria si numărul documentului de identitate, fotografia, imaginea și/sau vocea acestora și imaginea premiului câștigat.

8.4 Pentru scopurile legate de organizarea și desfășurarea acestui Concurs, datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt prelucrate în temeiul interesului legitim al Organizatorului, precum și în temeiul obligațiilor legale care incumbă Organizatorului în contextul Concursului, inclusiv, dar fără limitare la obligațiile în materie financiar-contabilă, fiscală sau în materia arhivării.

8.5 Aceste date pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asistă la organizarea și desfășurarea Concursului și realizării scopurilor menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul, publicului (în cazul câștigătorilor) și autorităților publice potrivit dispozițiilor legale.

8.6 Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal este o obligație a acestora necesară pentru a putea participa la Concurs si de a beneficia de posibilitatea de a câștiga unul dintre premiile oferite. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la acest Concurs.

8.7 În legătură cu aceste prelucrări de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Totodată, în legătură cu aceste prelucrări de date, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, în condițiile prevăzute de acesta: (i) aveți și dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor și (ii) de asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

8.8 Prin înscrierea la acest Concurs, Participanții iau la cunoștinţă că numele și prenumele Participanților câștigători vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/informatiabucuresti  conform cerințelor legale relevante.

8.9 Datele cu caracter personal ale Participanţilor vor fi stocate pe durata desfășurării Concursului, cât şi ulterior încheierii acestuia, pe perioada necesară păstrarii datelor conform prevederilor legale în vigoare, cum ar fi cele în materie financiar-contabilă și fiscală, precum și în materia arhivării.

8.10 Prin înscrierea în acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, Participanții au luat la cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune.

8.11 La cererea scrisă a oricărui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus.

ART.9 LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare în cazul unei tentative de fraudă, orice abuz sau orice acțiune care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

9.2 În eventualitatea unei dispute asupra validării sau înscrierii în Concurs, a unui câștigător sau a unui premiu, decizia Organizatorului este definitivă. Această prevedere nu exclude dreptul Participanților de a se adresa și de a depune plângeri la autoritățile competente sau în fața instanțelor de judecată.

9.3 Eventualele contestații vor fi luate în considerare numai în cazul în care au fost trimise în scris pe email în termen de maxim 24 de ore de la data publicării numelor câștigătorilor. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Contestațiile se trimit pe email la adresa: multimedia@informatiabucuresti.ro și floriana@super-media.ro și vor cuprinde în mod obligatoriu:

I. Numele, prenumele și ziua în care a participat la Concurs;

II. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

9.4 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

a) Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participanților. Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul în care un Participant oferă date personale sau de contact eronate, care au dus la imposibilitatea oferirii premiului sau la identificarea unui câștigător.

b) Imposibilitatea unuia / unora dintre câștigători de a intra în posesia premiului.

c) Întârzierile la înmânarea premiilor cauzate de forța majoră, așa cum este definită de lege.

d) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuială după punerea câștigătorilor în posesia premiilor.

9.5. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariile postate, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.

Art. 10 DREPTURI DE AUTOR

10.1 Participantul declară și garantează ca este titularul drepturilor de autor asupra comentariului postat în vederea participării la Concurs și garantează că acest comentariu nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

10.2 Prin participarea la Concurs, ca urmare a utilizarii unor comentarii text, Participantul acordă Organizatorului, asupra comentariului încărcat/postat, o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial) în vederea promovării, în orice mediu (inclusiv, dar fără limitare, în presa scrisă, materiale publicitare tipărite sau în mediul online) a Concursului, a Organizatorului sau a produselor Organizatorului.

10.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu și/sau prin cesiune, orice material fotografic, video și/sau audio cu „Răsfăț de la SABON” din timpul desfășurării acestui Concurs (inclusiv de la premiere), în scopuri de promovare a Concursului.

Art. 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

11.1 Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiile cậştigate este în sarcina exclusivă a fiecărui Cậştigător, cu excepţia impozitului/contribuțiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

Art.12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI. FORȚĂ MAJORĂ

12.1 Concursul poate fi întrerupt sau poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect, precum și în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestui Concurs. Întreruperea sau încetarea acestui Concurs se va comunica Participanților prin publicare pe pagina de internet a Organizatorului, pe pagina de Facebook a acestuia - https://www.facebook.com/informatiabucuresti sau într-un cotidian național.

Art. 13. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

13.1 Eventualele litigii având ca părți pe Organizatorul Concursului și un Participant la Concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanța competentă teritorial de la sediul social al Organizatorului.

13.2 Legea aplicabilă este legea română.

Art. 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1 În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată ca una sau mai multe din regulile de participare, menționate în prezentul Regulament, nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage unul sau mai multe din premiile acordate. Premiile neacordate din motivele strict prevăzute în prezentul Regulament vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în acţiunile următoare.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile și a fost semnat în data de 02.11.2020.

Societatea MULTIMEDIA INFO S.R.L

prin Administrator

Diana-Mihaela Toma