A fost lansată la nivel european Platforma pentru o tranziție justă care va ajuta statele membre să își elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziție justă și să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziție justă. Această platformă online va oferi sprijin tehnic și consiliere părților interesate din sectorul public și privat din regiunile carbonifere și din alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informații despre posibilitățile de finanțare și surse de asistență tehnică.

Platforma se va asigura că bugetul de 40 de miliarde de euro (în prețurile constante din 2018) propus în cadrul Fondului pentru o tranziție justă este direcționat către proiectele cele mai potrivite și că nicio regiune nu va fi neglijată. Totodată, platforma va sprijini accesul la schema specifică din cadrul InvestEU și la facilitatea de împrumut pentru sectorul public, care, alături de Fondul pentru o tranziție justă, constituie cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Platforma va oferi:

  • sprijin tehnic și consiliere statelor membre și regiunilor, inclusiv în ceea ce privește operaționalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă și construirea unor rezerve de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziție justă;
  • un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i adresa întrebări tehnice și administrative legate de tranziția justă;
  • un schimb de informații, de experiență și de cunoștințe cu regiunile care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze specifice de date cu proiecte și experți;
  • un forum pentru dialogul pe tema tranziției juste la care să participe părțile interesate de la nivel local și național, partenerii sociali, autoritățile publice și instituțiile UE.

Mecanismul pentru o tranziţie justă va contribui la mobilizarea unor sume consistente în perioada 2021-2027 în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Pactului Verde European, ce prevede transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 şi reprezintă cel mai ambiţios proiect al Comisiei Europene. României îi vor fi alocate 10,11 miliarde de euro, iar în plus va beneficia de 757 de milioane de euro din Fondul pentru o tranziţie justă (fiind al treilea cel mai mare beneficiar după suma alocată).

Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Europeană, Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galaţi şi Mureş sunt judeţele din România eligibile pentru finanţare europeană nerambursabilă din Fondul pentru o tranziţie justă.